Öğr. Gör. Dr. SENEM ERGAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. SENEM ERGAN

T: (0282) 250 3521

M sergan@nku.edu.tr

W sergan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Malkara Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Pazarlama
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (DR)
Öğrenim Yılları: 2012-2017
Tez: E-Perakendecilikte Ters Lojistik Faaliyetlerinin Tüketici Davranışlarına Etkisi (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2009-2011
Tez: Edirne´deki gastronomik kültürün kentin pazarlama ve markalaşmasına etkileri (2011)
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2002
Tez:
Lisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Önlisans
Üniversite: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2004
Tez:
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ / PAZARLAMA PR.
2017-2017
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ / PAZARLAMA PROGRAMI
2017-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ / PAZARLAMA PR.
2011-2017
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
İPSALA MESLEK YÜKSEKOKULU
2009-2011
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU / PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ - PAZARLAMA PR.
2016-2017
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Müşteri Temsilcisi DMC TEKSTİL 2007-2008
Müşteri Temsilcisi AVŞAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ 2007-2007
İhracat Müşteri Temsilcisi GİSAD DIŞ TİC. A.Ş. 2002-2006
Stajyer ALARKO HOLDİNG 2001-2001
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Pazarlama
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAYAPINAR Ö., ERGAN S., YÜRÜK K. P., Girişimsel Pazarlama Boyutlarının KOBİ ve Yönetici Profilleri Açısından İncelenmesi: Tekirdağ İlinde Bir Uygulama, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, vol. 3, pp. 1-14, 2017.
Özgün Makale EBSCO
2. ERGAN S., AKYOL A., KÜÇÜKALTAN D., The Effect of City Branding and Its Components on Resident Satisfaction, Journal of Management, Marketing and Logistics, vol. 1, pp. 82-97, 2014.
Özgün Makale EBSCO
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ERGAN S., GİRAY S., AKYOL A., Bir Şehrin Markalaşmasının Yaşayanların Memnuniyeti Üzerine Etkisinin Araştırılması, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, cilt 7, ss. 69-92, 2014.
Özgün Makale Advanced Sciences Index (ASI), AcademicKeys, CiteFactor, ASOS Index, Araştırmax
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. TOPALOĞLU C., ERGAN S., Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, Bölüm: Turizm İşletmelerinde Korku Kültürü ve Yönetimi, Yayın Yeri: Detay Yayınevi, Editör: AYDIN TÜKELTÜRK,Şule; ŞAHİN PERÇİN,Nilüfer; GÜZEL,Berrin, 2014.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YÜRÜK P., ERGAN S., KAYAPINAR Ö., Girişimsel Oryantasyonun Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü, II. International Academic Research Congress 2017 (18.10.2017-21.10.2017).
Tam metin bildiri
2. ERGAN S., YÜRÜK P., KAYAPINAR Ö., Türkiye de Elektronik Perakendeciliğin Gelişimi, II. International Academic Research Congress 2017 (18.10.2017-21.10.2017).
Tam metin bildiri
3. BAYRAM A., YILDIRIM Y., ERGAN S., İçsel Motivayonun Sağlık Çalışanlarının Etiksel İfşa Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (18.05.2017-20.05.2017).
Tam metin bildiri
4. KAYAPINAR Ö., ERGAN S., YÜRÜK P., Girişimsel Pazarlama Boyutlarının KOBİ ve Yönetici Profilleri Açısından İncelenmesi: Tekirdağ İlinde Bir Uygulama, ııı. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series. (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
5. BAYRAM A., YILDIRIM Y., ERGAN S., Yönetici Koçluk Davranışı ile İçsel Pazarlama Arasındaki İlişki, ııı. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (04.03.2017-05.03.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. AKAN B., ERGAN S., KÜÇÜKALTAN D., Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları ve Tekirdağ İlinde Bir Uygulama, Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu (01.11.2013-03.11.2013).
Tam metin bildiri
7. ERGAN S., BAYRAM A., Branding Strategies for Malkara s Local Foods Geographical Signals, Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ERGAN S., KÜÇÜKALTAN D., Edirne deki Gastronomik Kültürün Kentin Pazarlama ve Markalaşmasına Etkileri, VI.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (12.02.2012-15.04.2012).
Özet bildiri
2. ÇİFTÇİ G. E. G. S., K. D., Yerel Halkın Ekoturizme Bakış Açısı Malkara Elmalı Köyü Örneği, 2.Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu.
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. E-Perakendecilikte Ters Lojistik Faaliyetlerinin Tüketici Davranışlarına Etkisi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 28.09.2016-09.05.2017.
2. Edirne´deki Gastronomik Kültürün Kentin Pazarlama ve Markalaşmasına Etkileri, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 18.10.2010-27.10.2011.
Üyelikler
Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (PPAD), Üye, 2017-.